• Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte
E-mail Afdrukken PDF

Stichting tot behoud en onderhoud van de Stefanuskerk


 

 

STICHTING TOT BEHOUD EN ONDERHOUD VAN DE STEFANUSKERK TE ZOELEN

Op 12 mei 1978 is een onderhoudsfonds opgericht om via acties en subsidies de Stefanuskerk te kunnen restaureren.

Op 12 juni 1988 is de gerestaureerde kerk feestelijk in gebruik genomen.

Daarna is op 15 maart 1989 de Stichting tot behoud en onderhoud van de Stefanuskerk en de andere gebouwen van de Hervormde Gemeente Zoelen in het leven geroepen teneinde de gelden te beheren om de kerk in goede staat te kunnen blijven houden.

Hiervoor wordt gecollecteerd tijdens de kerkdienst op de eerste zondag van de maand. Verder wordt maandelijks door vrijwilligers meegewerkt om het oud papier in Zoelen op te halen. Hiervoor krijgen we een vergoeding van de AVRI.

Voorts werd een aanvraag voor subsidie ingediend bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Per 1 januari 2013 valt de subsidie onder de BRIM regeling. Een aanvraag is ingediend voor de periode 2013 – 2018.

 

De bestuursleden zijn:

De heren H. Geesink, P. de Jong, T.A.L. Junte, P. de Fijter en J. van der Zalm.

U kunt giften overmaken op IBAN nr. NL63 RABO 0362 9777 71