• Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte
E-mail Afdrukken PDF

Giften


In de kerk draait het niet om geld, maar zonder geld draait het niet. Met die verontschuldiging in het achterhoofd krijgt u regelmatig een verzoek om te doneren aan de kerk of een goed doel via de kerk.

 

Actie Kerkbalans

Actie Kerkbalans is de jaarlijkse landelijke financiële actie, waarmee aan gemeenteleden een periodieke bijdrage wordt gevraagd voor de eigen gemeente om al het waardevolle werk dat daar wordt gedaan te ondersteunen en in stand te houden. Denk o.a. aan het onderhoud van de gebouwen, verwarming, verlichting, personeelskosten, pastorale projecten, bijzondere vieringen en niet te vergeten het onderhoud aan onze prachtige orgels. Het grootste deel van onze inkomsten komt hieruit voort.

 

Giften

Als u los van acties of collecten een gift voor de kerk wilt geven zijn dit de rekeningnummers van het College van Kerkrentmeesters: Rabobank NL 19 RABO 0321 236 165, NL87 INGB 0000 8949 28 of NL83 SNSB 0923 8173 52, en dit is het rekeningnummer van het College van Diakenen: Rabobank NL83RABO 0321 200 675.

 

Briefcollectes

Naast de collectes tijdens en na afloop van de kerkdienst zijn er ook nog andere collectes, waarvoor u een brief met acceptgirokaart toegezonden krijgt. Het betreft hier de Paascollecte en de Eindejaarscollecte. De bijdrage voor beide collectes is bestemd voor plaatselijk kerkenwerk.

Daarnaast is er begin juni de briefcollecte voor de Solidariteitskas. Uit deze kas van de PKN worden noodlijdende PKN-gemeenten ondersteund. Om dit mogelijk te maken, is de financiële bijdrage van alle leden van de Protestantse Kerk nodig. Onze gemeente is verplicht jaarlijks voor ieder belijdend lid hieraan à €5,- af te dragen. Wij vragen u per acceptgiro om een bijdrage van à €10,-. De eventuele meeropbrengst na de afdracht komt ten goede aan onze plaatselijke gemeente.

 

Collectes

Tijdens de kerkdienst worden drie collectes gehouden. Twee rondgangen na het dankgebed, bestemd voor:

1. Diakonie, 2. Plaatselijk kerkenwerk. De derde is bij de uitgang, bestemd voor verschillende doelen zoals landelijk kerkenwerk, zending en armen/noodhulp via de PKN-organisatie "Kerk in Actie" en regelmatig voor plaatselijk kerkenwerk. Bij de viering van het Avondmaal is er een diakonale collecte vlak voor het aangaan.

In plaats van contant geld kunt u ook collectebonnen geven. Ten eerste maakt u die vele kleine bijdragen zo belastingaftrekbaar (boven een bepaalde drempel). Ten tweede is het praktisch omdat u niet altijd kleingeld bij de hand hebt. Deze collectebonnen zijn verkrijgbaar in twee varianten: à €0,50 en à €1,-, in vellen van 20 bonnen. (à €10,- resp. à €20,-). Indien u gebruik wilt maken van deze collectebonnen, dan kunt u ze voor of na de kerkdienst verkrijgen in de consistorie. U kunt contant betalen of het geldbedrag overmaken op bankrekeningnummer NL19 RABO 0321 2361 65.

 

Verjaardagsfonds

De activiteiten voor het verjaardagsfonds worden uitgevoerd door een groep van ca. acht vrijwilligers. Iedere vrijwilliger heeft een eigen wijk. De dames gaan naar (jarige) gemeenteleden, die ingeschreven staan bij onze kerk. Deze gemeenteleden kunnen uit dankbaarheid een gift geven voor dit fonds wat bestemd is voor het onderhoud van de St. Lambertuskerk. Contactpersoon: Wilma de Jongh, 0344-572189.

 

Bedenk uw kerk

Sinds 2014 bestaat de mogelijkheid om een "Overeenkomst periodieke gift in geld" op te stellen, zonder tussenkomst van een notaris. U geeft dan aan, dat u voor een periode van 5 jaar een vast bedrag aan de Hervormde Gemeente wilt schenken. Zowel de schenker (u dus) als de ontvanger (het CvK) tekenen dit samen. Daarna wordt dit geregistreerd en als tegenpestratie mag u deze gift voor de volle 100% van uw inkomstenbelasting aftrekken. Ook is het mogelijk om na uw overlijden iets aan de kerk na te laten door een legaat. Hierbij is een notariële akte nodig. Voor deze zaken is meer informatie verkrijgbaar bij de kerkrentmeesters.

 

Overige manieren om geldmiddelen te verkrijgen zijn de kerkopenstelling, jaarmarkten, en restauratiefonds. Daarnaast ontvangt onze gemeente giften, erfstellingen en legaten van gemeenteleden en niet-gemeenteleden.