• Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte
E-mail Afdrukken PDF

Bijzondere diensten


 

Doop

De doop is het christelijke teken van toetreding tot de kerk en de bevestiging van Gods liefde en aandacht voor jou. Het symboliseert de afwassing van het kwaad en de relatie met God en zijn Zoon door de Heilige Geest. In onze gemeente is de kinderdoop gebruikelijk. Ouders van een (pasgeboren) kind die de geboorte doorgeven worden vanuit de kerk benaderd. Dan wordt de vraag gesteld of je je kind wil laten dopen. Als je volwassen bent en nooit gedoopt bent, kan dat samen met de belijdenis plaatsvinden: zie hierna.

Belijdenis

Belijdenis is het openbaar, in een kerkdienst, aangeven dat je in God gelooft en Christus wilt volgen. In de Pinksterzondagdienst kan belijdenis worden afgelegd. Wie nog niet gedoopt is, wordt dan ook gedoopt. Hier gaan een aantal groepsbijeenkomsten of gesprekken met de predikant aan vooraf. Gelieve contact met de predikant op te nemen.

Avondmaal

In een vijftal diensten per jaar geven we gehoor aan Jezus' opdracht om zijn lijden en dood te gedenken door het nuttigen van (een stukje)brood en (een slokje)wijn. Hiermee zeggen we dat we uit onszelf niet gered kunnen worden en Hem nodig hebben. In twee van deze avondmaalsdiensten zijn ook de gedoopte kinderen van de gemeente welkom.

Huwelijk

Trouwplannen? Na de huwelijkssluiting door de burgerlijke overheid is het mogelijk jullie huwelijk in de kerk te laten inzegenen als een bevestiging van een relatie van liefde en trouw. In de huwelijksdienst herhaal je je belofte van trouw voor Gods aangezicht, en we bidden we als gemeente om een zegen over jullie relatie. Je kunt hiervoor contact opnemen met de predikant. Een tweetal gesprekken maken deel uit van de voorbereiding.

Begrafenissen

Als u ideeën heeft over de invulling van uw eigen uitvaartdienst kunt u dat kenbaar maken aan de predikant.

Als uw geliefde of dierbare is overleden en u heeft zelf de behoefte aan een christelijke invulling of u weet dat hij of zij dat zou hebben gewild, kunt u ook bij de predikant aankloppen. U weet misschien niet goed wat er gebruikelijk of mogelijk is. Samen zoeken we naar een respectvol afscheid waar God bij wordt betrokken. De wensen van de overledene en nabestaanden zijn daarin vanzelfsprekend heel belangrijk. Neem gerust rechtstreeks of via de begrafenisondernemer contact op met de predikant.

Streekdiensten

In de zomermaanden juli en augustus worden de kerkdiensten van de gemeenten in het cluster elke twee weken samengevoegd. Eens of vaker per jaar is het ook de bedoeling een gezamenlijke gezinsdienst te vieren.

Overige bijzondere vieringen

Samen met de Avezathen en Zoelen zijn er ingetogen vieringen vanaf Witte Donderdag in de Stille Week, dat is de week voor Pasen.

Op 4 mei is er in de St. Lambertuskerk samen met de RK parochie een viering in het kader van dodenherdenking.

Met Hemelvaart is er samen met de RK parochie en Asch en Erichem een gezamenlijke viering, voorafgegaan door dauwtrappen (vroege wandeling) en samen ontbijten.

Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar, meestal eind november, herdenken we allen die ons in dat jaar in onze gemeente zijn ontvallen. De familie van betreffende gemeenteleden worden daarvoor uitgenodigd en in de dienst is er ruimte voor persoonlijke herdenking.

De zaterdag voor Kerst is er in Buren "Buren bij Kaarslicht". Een sfeervolle avond waarbij de kerk open is en de avond afgesloten wordt met het zingen van kerstliederen in de kerk.

Ook op de laatste dag van het gewone jaar, op 31 december, is er een avonddienst.