• Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte
E-mail Afdrukken PDF

Kerkarchief


Alle kerkelijke documenten, zoals registers van gemeenteleden, doopboek, belijdenisboek, trouwboek, financiële administratie, kerkenraadsstukken, worden bewaard voor het nageslacht en zijn op verzoek opvraagbaar. Ook kerkbladen, verslagen van commissies en foto's zijn van harte welkom. Het lopende archief bevindt zich in een ruimte achter de blaasbalg van het orgel in een brandvertragende kast. Gemiddeld één keer per vijf jaar wordt het archief opgeschoond en de stukken worden ondergebracht in het Regionaal Archief Rivierenland. Adres RAR: J.S. de Jongplein 3, 4001 WG TIEL,(0344) 612230

Voor verdere informatie kunt u zich wenden tot de scriba Dorien Rots