• Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte
E-mail Afdrukken PDF

Webpagina Ravenswaaij

Protestantse Gemeente te Ravenswaaij

De Kerk is open

Elke zondag is de kerk in Ravenswaaij van 14.00 - 16.00 uur open voor u!
U kunt terecht voor een praatje of een gesprek in de consistorie, en in de kerk zelf om stil te zijn, een gebed, een moment voor uzelf of een kaarsje te branden.

Hartelijk welkom.

(Bezoeken van de kerk conform de regelgeving van de overheid. Bent u verkouden of hoesterig, dan wordt u verzocht thuis te blijven. In de kerk houden we 1,5 meter afstand van elkaar)

Stiltehoekje in de kerk
Sybren de Graaff met schilderij kerk klein

De afgelopen maand is hard gewerkt aan een stiltehoekje in de kerk. Er is nu een prachtige tafel met daarboven een inspirerend schilderij.Schilderij stiltehoekje kerk Ravenswaaij klein
Op de tafel brandt een kaars waaraan u uw eigen kaarsje kunt aansteken.
Het schilderij is gemaakt door kunstenaar Sybren de Graaff, mede inwoner van Ravenswaaij. We zijn blij met deze prachtige aanwinst in de kerk.

Een ieder kan en mag zich de eigen gedachten laten gaan bij het schilderij. Het heeft donker en licht in zich, hoop, verwachting, overgave, en u ziet zelf vast nog wel meer.

 

 

 

 

 

De Kerkdiensten

Nu, met de crisis rond het coronavirus, is de gemeente genoodzaakt op een andere wijze de kerkdiensten te organiseren.Zolang we als gemeente niet bij elkaar kunnen komen, worden er via kerkdienstgemist.nl  streekdiensten georganiseerd.

Hierover leest u meer op de hoofdpagina van deze website.

Bij de diensten wordt ook aandacht gevraagd voor de collecte.
De diakenen van de streekgemeente hebben met elkaar besloten dat vanaf Pasen de collecte zal zijn voor een project van Kerk in Actie,
Noodhulp Corona. Meer informatie is te vinden op de hoofdpagina van de website.
U kunt u bijdrage overmaken op het rekeningnummer van de diaconie, onder vermelding van 'noodhulp corona'.
Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage.

De Kerkrentmeesters houden over het algemeen ook een collecte bij de dienst. Deze collecte is bedoeld om het kerkenwerk in Ravenswaaij
door te kunnen laten gaan. U kunt uw bijdrage overmaken naar het nummer van de kerkrentmeesters.
Hartelijk dank voor uw donatie.

De rekeningnummers zijn:

Diaconie: NL14 INGB 0002 6778 41
Kerkrentmeesters: NL24 INGB 0002 9567 30