• Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte
E-mail Afdrukken PDF

Webpagina Ravenswaaij

Protestantse Gemeente te Ravenswaaij

Kerkdienst 13 september
Op deze zondag zal voor het eerst sinds maart weer een kerkdienst zijn in Ravenswaaij. Een gedenkwaardig moment. Er is nog geen samenzang, maar de liederen worden wel door een klein koor gezongen, onder begeleiding van Johan Honders. Als tekst heb ik gekozen voor Filippenzen 2: 1 - 11. Het gaat daar over saamhorigheid in de gemeente. 

Voor de collectes:

Diaconie: NL14 INGB 0002 6778 41
Kerkrentmeesters: NL24 INGB 0002 9567 30

Over de andere kerkdiensten leest u meer op de hoofdpagina van deze website.


Internet in de kerk 

In het begin van de zomer is er internet in de kerk gekomen. Daar zijn we heel blij mee. Het geeft extra mogelijkheden in de kerk en in de diensten.
De volgende stap is, dat er een beeld - en geluidsverbinding wordt aangelegd, zodat de diensten vanaf ongeveer oktober via het internet thuis zijn te volgen.
Dit biedt weer mogelijkheden om bij bijzondere diensten en uitvaarten de dienst te volgen op een andere locatie, als het aantal bezoekers nog steeds beperkt moet blijven, of er gewoon te weinig plek is in de kerk.