• Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte
E-mail Afdrukken PDF

Kerk en Kapel; Nieuwsbrief In-en-om


Nieuwsbrief april 2020

Alles is anders

Avezathers,Alles is anders, ook deze Nieuwsbrief. Omdat er in onze dorpen door het Coronavirus zoveel anders is en wordt dan we gewend zijn, dan we verwachten, hebben wij ervoor gekozen om de In en Om eerder uit te brengen. Tevens hebben wij de Oranjeverenigingen van beide dorpen, de dorpsraad van Kapel-Avezaath en de bewonersvereniging van Kerk-Avezaath de mogelijkheid geboden u middels deze Nieuwsbrief op de hoogte te brengen van hun activiteiten. De bewonersvereniging heeft in Kerk-Avezaath iedereen middels een flyer geïnformeerd. Wij hopen dat deze Nieuwsbrief u ook een beetje goed nieuws brengt. De redactie

Engelen..Iemand zei: Wat zijn er toch een engelen op de wereld, waarvan je geen weet hebt, en die er toch zijn…
.
Dienst opnemen en/of luisteren..Nu alles anders is, vervallen ook de kerkdiensten zoals we die kennen. Gelukkig is er vanuit Zoelen en Buren de mogelijkheid de diensten op te nemen en te beluisteren. Alle informatie hierover vindt u op onze website www.kerkenkapel.nl bij de hoofdpagina. Dit is een gezamenlijk initiatief van de Streekgemeente tussen Lek en Linge. De voorgangers van de streekgemeente zullen om de beurt dienstdoen in een lege kerk. Alleen een ouderling, muzikant, diaken en technicus zijn erbij aanwezig.

Live: www.kerkenkapel.nl/hoofdpagina

26 apri 10 uur Buren Ds. L. de Borst

.3 mei 10 uur Zoelen Ds. G. v.d. Velde

10 mei 19 uur Buren Pastor J. de Koster

17 mei 10 uur Zoelen Ds. M. de Mik

21 mei 10 uur Buren Ds. L. de Borst, Hemelvaart

24 mei 10 uur Zoelen Ds. E. Hagen

31 mei 10 uur Buren Ds. G. v.d. Velde, Pinksteren

Bovenstaande is van toepassing als we na 28 april niet naar de kerk kunnen.

.

.Een ontwricht leven

Iemand zei tegen mij: “Wat iemand die ziek wordt of een ongeluk krijgt in haar of zijn eigen leven meemaakt, maken we nu allemaal op wereldschaal mee. Een ontwricht leven.” Hij kon het weten, want hij is zelf chronisch ziek. Ik vroeg hem, waar denk je dan aan? Hij zei: “De schok, het ongeloof, dat je hoopt dat het wel meevalt, maar dat je het toch moet nemen zoals het is. De onzekerheid, de grote vragen. Hoelang gaat dit duren? Kan ik mijn leven weer oppakken zoals het was? Zal ik herstellen? Hoe werkt dit door? De relaties die onder druk komen te staan omdat alles anders is geworden. Je inkomen dat in gevaar komt. En het vele en lange wachten. Dat alles maakt iemand die chronisch ziek wordt door. En nu wij allemaal.” Ik was er stil van. Ik realiseerde me hoeveel tegelijk hij hiermee duidelijk maakte...Als kerk in het dorp proberen we in dit alles net als bij zieke mensen present te zijn. We kunnen niks oplossen, we kunnen wel machteloosheid, volharding, hoop en creativiteit delen. Iedereen wordt geraakt door deze crisis. De één keihard, de ander milder. Er zijn kaartjes gestuurd naar ondernemers, die zich zorgen kunnen maken over de toekomst van hun bedrijf. De kinderen hebben met Palmpasen een Palmpaasstok thuisgekregen. Zo kunnen ze er iets moois van maken voor zichzelf of voor een ander en zo naar Pasen toeleven. Veel ouderen zijn aan huis gebonden. Er is praktische hulp en ook een luisterend oor. We hebben het ‘zwaai-pastoraat’ ontdekt: even op het raam kloppen en zwaaien en soms een praatje aan de deur op anderhalve meter. We leven mee met mantelzorgers, die nu niet bij hun geliefden in het verpleeghuis kunnen zijn. Hartverscheurend. We denken aan de mensen die wachten op een behandeling die nu uitgesteld wordt. En ook met de werkers in de zorg: huisartspraktijk, thuiszorg, verpleeghuis, ziekenhuis, zorg voor mensen met een beperking. De zorg is een grote werkgever hier in de regio en we weten allemaal hoeveel druk er nu op hun werk ligt. Zo proberen we present te zijn en dragen ons steentje bij aan de warme verbondenheid in onze dorpen. Heel veel mensen, ook in onze dorpen staan voor elkaar klaar..

Stille Week en Pasen

Witte Donderdag..Deze dag vieren we dat Jezus uit liefde zijn leven wil delen. Hij neemt een brood, en deelt het uit aan zijn vrienden. “Zo is mijn leven”, zegt hij. “Ik deel het met jullie, zelfs als ik straks moet sterven. En die beker met wijn? Dat lijkt wel mijn bloed. Ik blijf verbonden met jullie, sterker dan ooit. Dat zul je merken”. We plaatsen donderdag 9 april om 19:30 uur een filmpje de website.

‘Geef mij nu je angst’..Misschien kijk je wel eens naar The Passion. Dit jaar niet buiten op straat, maar een jubileum: Live 10 jaar The Passion: 'Geef mij nu je angst'. Donderdag 9 april om 20:30 uur op NPO1. Daarin wordt het verhaal van de laatste dag van Jezus leven verteld. Hartverscheurend is het. Het is net of ons eigen verhaal in dat van hem past. Nederlandse levensliedjes benadrukken dat gevoel. Alsof Hij ons met zijn verhaal omarmt. Wij herkennen onszelf. En tegelijk tilt het ons boven onszelf uit. Het verbindt ons met elkaar en met Liefde die groter is dan wij zijn, die draagkracht heeft. Dit jaar treft mij in dit verhaal in het bijzonder de eenzaamheid van zijn sterven. Helemaal alleen. Met zijn geliefden en vrienden op afstand ontredderd nabij.

Goede Vrijdag....rijdagavond is er om 19:00 uur vanuit Buren, via de website te beluisteren, een uitzending: voorganger pastor Jack de Koster.

Paaswake, steek een kaars aan..Op de website zal op zaterdag 11 april om 21:00 uur een filmpje te zien zijn van de Paaswake. De nieuwe Paaskaars wordt binnengebracht. Een klein vlammetje ondoofbaar vuur, hoop die niet sterven kan. Dit indrukwekkende moment delen we zo met elkaar. Wie wil en kan nodigen we uit om een kaars voor het raam te zetten op datzelfde moment. Teken van hoop voor ons allemaal. Liefde sterker dan de dood.

Paasmorgen..Zondagmorgen 12 april beieren de klokken. Niet om op te roepen om allemaal naar de kerk te komen dit jaar, wel om de vreugde van Pasen te laten horen. Zoals de lente zich niets aantrekt van de coronacrisis, zo trekt God zich niets aan van de dood. Zijn geliefde Kind, die in alles Zijn grote liefde heeft laten zien, laat Hij niet in de dood. Hij breekt er dwars doorheen. Jezus is niet dood, Hij leeft! Ds. Machteld de Mik gaat voor in de Paasdienst, vanuit de kerk van Zoelen, via de website te beluisteren vanaf 10:00 uur.

Kerk als huis van gebed wel openKerk open op zondag van 10 tot 11:30 uur

We willen graag de kerk als huis van gebed wel open houden. We houden ons daarbij aan de regels van het RIVM. Wie wil kan binnenlopen om een kaarsje te branden (maximaal 10 personen tegelijk), tot innerlijke rust te komen, te bidden. Er staan mooie bloemen. We leggen gebedsteksten klaar voor wie woorden zoekt. De Paaskaars brandt. Zo is er ruimte om verbondenheid te ervaren zonder woorden. Met wie ons lief zijn, met wie we nu niet kunnen bereiken, met wie ons zijn voorgegaan, omarmd door de Eeuwige. Om en om in Kapel- en Kerk-Avezaath en zo verder indien ook na 28 april de gewone kerkdiensten nog niet kunnen worden hervat. Kerken in Avezaath open op zondagmorgen:

12 april 10 - 11:30 uur Kerk-Avezaath Paasmorgen

19 april 10 - 11:30 uur Kapel-Avezaath

26 april 10 - 11:30 uur Kerk-Avezaath

Actuele informatie is beschikbaar via de Kerk Roept en de website www.kerkenkapel.nl/hoofdpagina. Op deze site zullen we ook elke week een gebed van de week plaatsen: voor wie woorden zoekt en om onze verbondenheid met elkaar zichtbaar te maken.

Pastoraat.

Een kaartje, bel- en zwaai-pastoraat, een mail..De telefoon heeft veel werk deze dagen. Nu het ons afgeraden wordt elkaar te bezoeken om besmetting met het coronavirus te voorkomen, gaat het pastoraat gewoon door: een luisterend oor via de telefoon of een hartelijke mail over en weer doet ook goed. Ook de ouderlingen en bezoekmedewerkers bellen extra. Natuurlijk ben ik bereid om ook op bezoek te komen. Maar de meeste mensen hebben dat nu liever niet. Als het echt nodig is doe ik het graag met in achtneming van de regels van het RIVM..

In de verpleeghuizen en ziekenhuizen mogen de geestelijk verzorgers nu alleen nog binnen als mensen op sterven liggen. Zij en wij richten ons nu vooral op contact met de familie en andere naasten. Beeldbellen is gelukkig voor de familie een extra mogelijkheid. Eventueel kan ook ik zo in contact komen met iemand in ziekenhuis of verpleeghuis. Vraag het gerust. Bel 0344 681500 of mail Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien. .

Hulp- en dienstverlening; Als er praktische vragen zijn, boodschappen doen of iets anders, laat het dan ook weten. In onze beide dorpen zijn jongere mensen graag bereid om iets voor een ander te doen. Dus mocht u in vrijwillige of opgelegde quarantaine zitten en hulp nodig hebben: laat het ons weten. Dat kan bij de familie Schelling T: 0344 684580, Kerk-Avezaath, en bij de familie van de Pol T: 0344 662073, Kapel-Avezaath.

Geld van collectes?..Ik kreeg van iemand de vraag: wat doen we met het geld van de collectes? Omdat we nog niet weten hoelang we geen kerkdiensten kunnen houden zeiden we eerst: spaar het nog maar even op en geef het later in de collecte. Maar u kunt natuurlijk ook een extra gift overmaken naar de diaconie of de kerkrentmeesters. Diaconie: ING NL 15INGB0000901462 en ABN/AMRO NL 38ABNA0538034335 t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente van Avezaath. De kerkrentmeesters ontvangen natuurlijk ook graag een gift voor het werk van de kerk nu we toch nog langer geen collectes kunnen houden. Uw gift is welkom op ING NL66 INGB 0000 9190 71 en Rabobank NL67 RABO 0362 9045 61 t.n.v. Kerkrentmeesterlijk beheer Protestantse gemeente van Avezaath..

Avezaath’s Allerlei..Rommelmarkt 6 juni gaat niet door

Vanwege de maatregelen die genomen zijn in verband met het Corona-virus organiseren wij dit jaar geen Avezaath’s Allerlei. Er komen veel mensen af op onze markt en vooral de voorbereidingen vergen ‘nauwe’ contacten tussen alle medewerkers van de markt. Vooralsnog verzetten we de markt naar volgend jaar, zaterdag 5 juni 2021 in Kapel-Avezaath. Noteer deze datum alvast in uw agenda! We komen dit jaar dan ook niet in Kerk- en Kapel-Avezaath huis aan huis spullen ophalen. Voor vragen over mogelijke donatie van spullen aan de markt kunt u contact opnemen met Bert Heideveld T: 0344 682107. Voor nu wensen wij u alle goeds en een goede gezondheid voor u en uw naasten. Hartelijke groet, Peter Veltman, Bert Heideveld, Mariska Heideveld, Marijke Nolles.

Oranjevereniging Kapel-Avezaath..Beste dorpsbewoners en leden,

Ook wij vinden gezondheid voor iedereen vele malen belangrijker dan welk feest ook. Daarom passen wij onze oranje plannen aan en hebben wij onze gehele programmering 2020 geannuleerd. Alle geplande activiteiten zullen worden doorgeschoven naar Koningsdag 2021. Het programma is dan als volgt:

- Maandag 26 april 2021 Q-Music The Party...De reeds in 2020 gekochte tickets blijven geldig!

- Dinsdag 27 april 2021 Koningsdag..met o.a. optocht, vossenjacht, barbecue

- Toneelstuk ‘Soms lijkt het leven op een soap-serie’,. opgevoerd door toneelvereniging Ons Dorpsgenoegen krijgt eveneens een plekje in de programmering.

Ongetwijfeld gaan we allemaal de viering van Koningsdag dit jaar op onze feestlocatie missen, maar we spreken de wens uit dat we elkaar in 2021 gaan treffen in onze feesttent, waarschijnlijk dan onder betere omstandigheden en kunnen we volgend jaar onbezorgd vlaggen en genieten van Koningsdag 2021. Kijk voor de laatste berichtgeving/nieuwtjes op onze Facebookpagina Oranjevereniging Kapel-Avezaath en/of Instagram pagina oranjever.kapelavezaath. Voor meer informatie kunt u ons bereiken: Arjan van der Heijden M: 06 11659349 of Monique Boudewijn M: 06 25582831 Zoelensestraat 40A 4013 CS Kapel-Avezaath E: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien.

Versier jullie huis, de straat en elkaar..Geef het dorp een feestelijk tintje

Om Kerk- en Kapel-Avezaath toch op een veilige manier een feestelijk tintje te geven vragen wij het volgende: versier jullie huis, de straat en elkaar. Maak er in besloten kring toch een feestje van. Kijk naar elkaar om, vier en gedenk..

Oranjevereniging Kerk-Avezaath..Van Oranjevereniging Kerk-Avezaath

Helaas zal naast 1995, 2001 en 2009 ook 2020 de boeken ingaan als een jaar waarin er door vreselijke omstandigheden geen/gedeeltelijk geen Koninginne-/Koningsdag in Kapel-Avezaath werd gevierd. Wij wensen iedereen heel veel sterkte toe bij het naleven van alle opgelegde regels en hopen dat dit vreselijke virus de huizen van al onze leden, vrijwilligers, sponsors en relaties voorbij zal gaan. Zo kunnen wij hopelijk volgend jaar de draad weer oppakken, waar we nu noodgedwongen moeten stoppen. Met pijn in ons hart heeft bestuur van Oranjevereniging Kerk-Avezaath moeten besluiten het feestweekend in Kerk-Avezaath te annuleren. De gezondheidsrisico’s van u en onze vrijwilligers vinden wij onacceptabel. Dit betekent dat de toneelavond, de fietspuzzeltocht en het koningsfeest dit jaar geen doorgang zullen vinden. Wij vragen uw begrip voor de situatie en willen deze mooie dagen niet zomaar aan ons voorbij laten gaan. Wij houden u van actuele ontwikkelingen op de hoogte via de volgende media:

- De Facebookpagina Oranjevereniging Kerk-Avezaath

- De website: ovkerk-avezaath.nl

- Eventueel aanvullende informatie via een flyer die we huis aan huis bezorgen.

Dit jaar zullen de vrijwilligers niet langskomen om het contributiegeld op te halen. Mocht u ons een warm hart willen toedragen dan bent u van harte welkom om uw bijdrage (€ 5.- p.p. of €10.- per gezin) over te maken naar NL70RABO0151199000 t.n.v. Oranjevereniging Kerk-Avezaath. Reacties van leden en sponsoren van Oranjevereniging Kerk-Avezaath die we tot nu mochten ontvangen op dit besluit doen ons goed en steunen ons in het maken van plannen voor de toekomst. Dank daarvoor! Wij hopen u snel in goede gezondheid te treffen tijdens activiteiten rondom Halloween, het stampottenbuffet, jaarvergadering (2020) en Koningsdag (2021). Veel gezondheid toegewenst in deze bijzondere tijd. Het bestuur van Oranjevereniging Kerk-Avezaath

.Dorpsraad Kapel-Avezaath,..Samen werken aan de toekomst van ons dorp

Plotseling zijn we met zijn allen in een volledig vreemde en nogal bizarre wereld terechtgekomen. Men mag de deur niet meer uit behalve voor de meest noodzakelijke zaken of een verfrissend wandelingetje. Werk en onderwijs moeten met alle problemen van dien thuis gecombineerd worden. Anderen zijn in een vervreem-dend isolement terecht gekomen. En meerderen ervaren bittere eenzaamheid, pijn en verdriet. En toch moeten we met elkaar verder. Hoelang dit zal duren, niemand kan het zeggen. Niemand ontkomt aan de vervelende gevolgen van de Corona epidemie. Verheugend is te zien en horen hoe er toch her en der verbindende initiatieven ontstaan. In vergelijking met het door de Corona veroorzaakte problematiek is de stilstand in de verdere uitwerking van de projecten van het Dorps Ontwikkelings Plan (DOP) een kleinigheid. Gelukkig waren enkele projecten korter of langer geleden al gestart. De communicatie werkgroep maakt het dorpsnieuws via de website, Facebook en het scherm bij de MCD aan ons allen bekend. Een tiental dorpsbewoners verzamelen wekelijks al het zwerfafval. De tweede AED is opgehangen bij Transportbedrijf E. Boudewijn & Zn aan de Zoelensestraat. In enkele straten is buurtpreventie gerealiseerd. En Olof Kooij is het gelukt om nog zonder de formele afwikkeling de buurtpreventie in de Kromme Steeg, Hoge Hof en een gedeelte van de Zoelensestraat binnenkort van start te laten gaan. Als men in deze moeilijke situatie hulp nodig heeft kan men dat kenbaar maken via de website of Facebook. Zo is het ook mogelijk om boodschappen te bestellen bij de MCD en deze thuis te laten bezorgen.

Het DOP kent nog veel meer projecten. Het bestuur van de Dorpsraad wil dan ook graag deze, als de situatie genormaliseerd is, in de komende jaren realiseren. Daarvoor zijn mensen nodig die een paar uur van hun tijd willen geven aan de ontwikkeling van ons prachtige dorp. We zijn blij dat aan onze eerdere oproep door één persoon gehoor is gegeven: Judith van Winden-de Groot, wonend op de Richtershof, is toegetreden tot het bestuur. We wachten met spanning op nog een paar aanmeldingen. Alstublieft geeft u op bij Olof Kooij M: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien. . Het bestuur wenst u in deze beperkte omstandigheden graag goede paasdagen.

Betuwse Fietsvierdaagse Kerk-Avezaath..35ste Betuwse Fietsvierdaagse afgelast

Het bestuur van de Betuwse Fietsvierdaagse heeft in overleg met de Wielersportbond NTFU besloten de Fietsvierdaagse, welke zou worden gehouden van 21 mei t/m 24 mei, af te gelasten. De start wordt uitgesteld tot Hemelvaartsdag 13 mei 2021. Wij hopen dan u allen in goede gezondheid bij de 35ste Fietsvierdaagse te mogen verwelkomen. Het bestuur Betuwse Fietsvierdaagse

Betuwse Jeugdkampen..Gaan ze door?

Zes weken lang zijn er van 18 juli t/m 29 augustus voor verschillende leeftijdsgroepen jeugdkampen in het bosrijke gebied van St. Anthonis in Noord-Brabant. De voorbereidingen voor de kampen zijn in volle gang. Na 1 juni wordt op grond van de dan geldende maatregelen en omstandigheden een beslissing genomen of ze door kunnen gaan. Blijkt het onverantwoord, dan worden de aanmeldingen afgezegd en wordt restitutie van de deelnemersgelden geregeld. Hans Jurgens

Kerkdiensten..Als we ons leven na 28 april weer kunnen hervatten, is het rooster van de kerkdiensten als volgt:

3 mei 10:00u Buren Ds. G. van der Velde

10 mei 10:00u Kapel-Avezaath Ds. E. Hagen

17 mei 10:00u Zoelen Ds. J. de Koster..09:30u Buren, school Connection

21 mei 10:00u Buren Ds. d. Borst, ds. d. Mik, Hemelvaartsdag

24 mei 10:00u Kerk-Avezaath Ds. E. Hagen

31 mei 10:00u Rijswijk Pinksteren

7 juni 10:00u Erichem Ds. M. de Mik

14 juni 10:00u Kerk-Avezaath Ds. E. Hagen

21 juni 10:00u Rijswijk Ds. M. de Mik

09:30u Buren, school Connection

28 juni 10:00u Kapel-Avezaath Ds. E. Hagen.

5 juli 10:00u Buren Ds. E. Hagen

12 juli 10:00u Kerk-Avezaath Ds. E. Hagen

19 juli 10:00u Erichem Ds. L. de Borst

26 juli 10:00u Asch Ds. M. de Mik

2 aug 10:00u Ravenswaaij Ds. G. van der Velde

9 aug 10:00u Rijswijk Ds. M. de Mik.

16 aug 10:00u Kapel-Avezaath Pastor J. de Koster

23 aug 10:00u Kerk-Avezaath Ds. E. Hagen

30 aug 10:00u Zoelen Ds. E. Hagen

6 sep 10:00u Asch Ds. M. de Mik

Eventuele veranderingen zijn te lezen op de website www.kerkenkapel.nl/hoofdpagina.

.

Inleveren kopij..Kerkboekje in september

Kopij voor het kerkboekje van september uiterlijk vrijdag 28 augustus mailen naar Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien. .

.

Omdenken..Lente in de Betuwe

Laten we in deze moeilijke tijd ook oog houden voor al het moois dat er is: de lente in de Betuwe, de mooie initiatieven die ontstaan, de telefoon die vaker rinkelt, het kaartje dat in de bus valt. Wat boffen we toch dat we hier wonen.

.