• Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte
E-mail Afdrukken PDF

Kerk en Kapel; De Kerk Roept

   

Kerkdiensten, tenzij anders vermeld aanvang 10.00 uur

Zondag 10 november – ERICHEM – ds. Machteld de Mik – van der Waal

Collecte diaconie: Stichting Dorcas

 

Zondag 17 november – Kapel-Avezaath – ds. Machteld de Mik – v.d. Waal

Collecte diakonie: Weeskinderen Z-Afrika

 

 

Verantwoording – Voor de kerkrentmeesters ontving dominee Hagen op 7 oktober € 10,--, Gerda van der Netten van Stigt op 15/10 € 20,-- en Riet van Buren op 26/10 eve€neens € 20,--. Verder nog op 17/10 eveneens via Riet: € 10,-- voor het bloemenfonds. Dank u wel!

 

 

Bloemengroet – 27/10 gingen onze bloemen naar dhr. Harry van Beusichem in Kapel-Avezaath.

 

Overleden – Maakten wij in de vorige krant melding van de ziekenhuis-opname van mevr. H. (Leentje) van den Heuvel – Muijen, nu moeten wij u melden dat zij na een relatief kort verblijf weer is thuisgebracht, alwaar zij op 22 oktober jl. is overleden. Moge zij rusten in vrede.

Verderop in deze krant een In Memoriam van de hand van dominee Hagen

Jarigen (75+) – Oktober, november, waar blijft de tijd. ..In elk geval, nu is het tijd voor de 75-plussers van november 2019. Dat zijn:

02/11: dhr. F. Augustinus, de Valentijn

16/11: mw. W. Le Noble – Koenen

25/11: dhr. W.R.B. van Batenburg

30/11: dhr. P.J. van de Greijn

Alle vier van harte gefeliciteerd, een gezellige dag toegewenst en Gods zegen voor uw nieuwe levensjaar.

 

Vooruitblik – Vooruitlopend op de Gedachtenisdienst die 24 november a.s. in Kapel-Avezaath zal worden gehouden, hierbij alvast de namen die in deze dienst met respect en genegenheid genoemd zullen worden:

Bernard Gerardus Wouters

Gerrit van den Heuvel

Johanna Helena Hurenkamp – van de Wilt

Henk van den Bosch

Antonie Vogelzang

Dina Snoek – Schoone

Wilma Stap

Uke Anna Christina van Beusichem

Geertruida Troost – Werkmeester

Nel van Ommeren- van Ewijk

Johanna Adamina Rabbinge – Rinsma

Jan Berend Mulder

Olga Zoetekouw – Jankovic

Bernard (Ben) Visser

Catharina Jacoba Clasina van de Water – van Willigen

Cornelia van den Berg – van Ommeren

Elselina Josefina Vermazen – van Bekkum

Heidi Blom – van Doesburg

Neeltje Termeer – Verbeek

Adriana Stap – van Varik

Gerrie Boudewijn

Maria Hendrika Koehen – van Verseveld

Helena van den Heuvel – Muijen

 

Het zal ongetwijfeld een dienst worden met gevoelens van samen delen, van warme saamhorigheid, te weten dat je er niet altijd alleen voor staat.

 

In memoriam Helena van den Heuvel – Muijen

92 jaar heeft Leentje mogen worden. Ze is uiteindelijk gestorven in haar vertrouwde kamer in Westlede.Het nieuwe Westlede, zoals ze het altijd nog noemde, met een klein beetje heimwee naar de oude huiskamer van het gebouw dat afgebroken is. Maar inmiddels had ze het ook goed naar haar zin in de huiskamergroep in de Vier Gravinnen. Leentje had een talent voor afhankelijkheid. Dat is heel bijzonder in deze tijd. De meeste mensen willen zoveel mogelijk zelfstandig zijn en onafhankelijk blijven. Leentje kon heel goed op andere mensen leunen. Ze was dankbaar en bracht veel vrolijkheid. Keerzijde was dat ze ook zo goed kon claimen, dat het niet altijd makkelijk was te weerstaan. Maar ze was een mens om van te houden, en je vergaf haar veel.

Ze hield van muziek en van dansen. Wat was ze blij dat haar kleindochter Jolinda in het ziekenhuis en aan haar sterfbed accordeon voor haar speelde. Zelfs na de beroerte die haar trof, stak ze met haar laatste krachten haar duim op: goed gedaan!

Leentje is opgegroeid als enig kind op een kleine boerderij in Kapel-Avezaath.

Ze kreeg een dochter, Nellie, die ze samen met haar ouders heeft grootgebracht.

Leentje hield van werken. Ze heeft gepoetst in allerlei huizen: van de dominee tot op het kasteel van Zoelen. Nellie was haar alles. Later, toen Nellie met Bertus trouwde en ze samen een bedrijf hadden, hielp Leentje hen twee keer per week.

Ook zorgde ze tot op het laatst van hun leven voor haar ouders. Op latere leeftijd leerde ze Has kennen en zijn ze getrouwd. Helaas mocht het geluk niet lang duren en overleed hij. Het was een nog grotere klap toen Nellie onverwacht

en plotseling stierf, 15 jaar geleden. Haar man Bertus bleef zijn schoonmoeder trouw bezoeken en ook Jolinda en Ronald kwamen vaak bij oma. Veilig in Jezus' armen was het lied dat haar dierbaar was. Het klonk dan ook op haar uitvaart :

daar rust mijn ziel van smart. Ze heeft veel smart gekend in haar leven, maar ook altijd kracht gevonden om zich te laten dragen: door de kracht van Gods liefde, door de mensen om haar heen, door herinneringen aan wie haar lief waren.

Zo mag ook haar gedachtenis tot zegen zijn, voor ieder die haar missen zal en voor Bertus, Jolinda en Ronald en Francien in het bijzonder.

Ds. Everdien Hagen

 

Kom in actie!

Op zaterdag 9 november zamelen de kerken voedsel in voor de allerarmsten in Oost-Europa via de Stichting Dorcas. Er is een folder verspreid en de kerken zijn open van 10.00 tot 13.00 uur. Doet u mee? In de vorige De Kerk Roept stond alle informatie op pagina 4.

 

Lampje

 

De nacht is haast ten einde

 

De nacht is haast ten einde,

de morgen niet meer ver.

Bezing nu met verblijden

de held're morgenster.

 

God lijkt wel diep verborgen

in onze duisternis

maar schenkt ons toch een morgen

die vol van luister is.

Hij komt ons toch te stade

ook in het strengst gericht.

Zijn oordeel is genade,

zijn duisternis is licht.

 

(Liedboek 445: 1 & 4)

 

Hartelijke groet aan al onze lezers, mede namens de kerkenraad.

Johan van Ooijen, 0344-661488, email Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien.

 

Contact-info ds. E. Hagen: Dorpsstraat 11, 4012 BE Kerk-Avezaath

telef. 0344-681500, e-mail Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien.

Internet: www.kerkenkapel.nl

Idem Streekgemeente: www.tussenlekenlinge.nl