• Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte
E-mail Afdrukken PDF

Ravenswaaij


Ravenswaaij is een klein dorp langs de Lek. Saamhorigheid en voor elkaar klaarstaan zijn belangrijke waarden.

Juist door het geringe aantal voorzieningen (behalve de kerk nog dorpshuis De Rozenhoek en de kleine lagere school) is de gemeenschap zelfvoorzienend en kent ze veel actieve vrijwilligers. De protestantse gemeente van Ravenswaaij is een moderne, open gemeenschap die veel doet om dorpsgenoten die niet zo kerkelijk actief zijn erbij te betrekken.

Diensten zijn er beurtelings in de oude Sint Nicolaaskerk en in Rijswijk.